PRODUKTY PRE OSOBNÚ HYGIENU A DOMÁCNOSŤ

Detská hygiena

rozcestnik detska hygiena

BabyBaby Soft

Inkontinencia

rozcestnik inkontencia

Cellsan / Sanete

celltex logoCELLTEX s.r.o.
obchodná spoločnosť

Spoločnosť CELLTEX s.r.o. vznikla v zápisom do obchodného registra dňa 29.6.1992. Predmetom jej činnosti je výroba a predaj hygienických výrobkov z vaty, papiera a celulózy. Venuje sa i obchodnej činnosti v sortimente hygienických výrobkov, tak, aby bola schopná ponúknuť tuzemským a zahraničným odberateľom okrem vlastných výrobkov i kompletný papierový program a hygienické vatové produkty. Tieto produkty sa vyrábajú iba z najkvalitnejších surovín, ktoré sú dodávané od renomovaných európskych spracovateľov celulózy a bavlny.


celltex hygiene logoCELLTEX Hygiene s.r.o.
výrobná spoločnosť

Spoločnosť CELLTEX Hygiene s.r.o. bola založená začiatkom roku 2011 ako dcérska spoločnosť CELLTEX s.r.o., so sídlom Moyzesova 57, 900 28 Ivanka pri Dunaji. Predmetom činnosti je výroba produktov ľahkej inkontinencie, dámskych hygienických vložiek a detských plienok. Cieľom spoločnosti je zavádzanie inovatívnych výrobných      technológií,  zabezpečovať trvalý rozvoj spoločnosti, rast výroby a kvality produktov a diverzifikácia na nové trhy. Odbyt výrobkov spoločnosti CELLTEX Hygiene je realizovaný cez materskú spoločnosť CELLTEX s.r.o.